Mūsų naujienos

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą “ Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas”

2019-05-02

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą “ Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas”


UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą “ Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas” (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0119) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – UAB „Sinkroteksas“.

UAB „Dovaina“ projekto tikslas – optimizuoti ir užtikrinti tausojamąjį duonos ir konditerijos gaminių gamybos procesą, sukuriant inovatyvius duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginius.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama sukurti inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo sistemų modelius, kurie leistų paruošti iškeptus duonos ir konditerijos gaminius tolimesniam apdirbimui, užtikrinti kokybišką jų tolimesnį apdorojimą, neprarandant ir išlaikant maksimalią jų kokybę ir ilgaamžiškumą, optimizuoti ir robotizuoti duonos ir kt. konditerinių gaminių vėsinimo, pjaustymo ir pakavimo į pirminę ir antrinę pakuotes procesus, didinti gamybos našumą, sąlygoti individualių, didelių ir mažų užsakovų  reikalavimų gamybos įrangai atitikimą. Norint užtikrinti šių inovatyvių įrenginių modelių praktinį panaudojimą ir patikrinti jų efektyvumą realiomis sąlygomis, taip pat bus kuriami duonos vėsinimo, pjaustymo ir pakavimo sistemų prototipai. Pabrėžtina, kad iki šiol rinkoje nei vienas gamintojas nėra sukūręs analogiškų sistemų, kurios tarpusavyje būtų nepriekaištingai suderintos ir pasižymėtų aukščiau  išvardintomis savybėmis. Projekto metu, atlikus tyrimus bei bandymus, bus išgauti geriausi parametrai duonos ir konditerijos gaminių apdirbimui bei pasirengta naujų įrenginių gamybai.

Naujai sukurti produktai bus itin paklausūs rinkoje tarp mažų ir vidutinių įmonių, aptarnaujančių regioninius vartotojus ar siūlančių rinkai išskirtinius, tam tikram vartotojų segmentui skirtus duonos ir kt. konditerinius gaminius.

Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos:

  • Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių modelių kūrimas, testavimas ir patikrinimas, imituojant realias sąlygas;
  • Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių prototipų (bandomosios versijos) kūrimas ir išbandymas bei demonstravimas realioje veikimo aplinkoje;
  • MTEP infrastruktūros, reikalingos įgyvendinti projekto veiklas, įsigijimas.

Bendra projekto vertė – 1.843.202,85 Eur. Skirtas finansavimas – 1.201.997,08 EUR.

Kitos naujienos
2019-08-26

UAB DOVAINA EKSPORTO PLĖTRA


PLAČIAU

2019-05-13

UAB „Dovaina” investicijos į skaitmeninės technologijos diegimą


PLAČIAU

2019-03-04

Modern bakery Moscow 2019


PLAČIAU