Mūsų naujienos

UAB „DOVAINA“ DARBO NAŠUMO DIDINIMAS, GAMINANT NAUJUS PRODUKTUS

2018-09-26

UAB „DOVAINA“ DARBO NAŠUMO DIDINIMAS, GAMINANT NAUJUS PRODUKTUS


UAB „Dovaina“ sėkmingai tęsia projektinę veiklą ir 2017 metų pabaigoje pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Dovaina“ darbo našumo didinimas, gaminant naujus produktus“ pagal priemonę 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+.

UAB “Dovaina“ įgyvendinusi priemonės “Intelektas” veiklas sukūrė “DPPL-BETA” prototipą. Šiuo projektu bus žengiama toliau, ir tikslingai naudojamos ES lėšos, kurios užtikrins įmonės konkurencingumo augimą, galimybę optimaliai išnaudoti turimus techninius bei žmogiškuosius išteklius bei siekiant užsibrėžtų įmonės veiklos rodiklių. Projekto dėka bus sukurtas unikalus produktas „Duonos ir kitų gaminių automatinė pjaustymo ir pakavimo linija“; taip pat bus:

– vykdomas projekto „Duonos pjaustymo ir pakavimo linija – DPPL Beta“ tęstinumas;

– ženkliai padidintas įmonės darbo našumas;

– padidinti esami gamybos pajėgumai, o šiuo metu gaminama produkcija papildyta naujo tipo ir modelio produkcija;

– modernizuoti esami gamybos procesai;

– išplėstas mechaninio apdirbimo gamybinis baras;

– teikiamos mechaninio apdirbimo paslaugos.

Projekto metu planuojama įsigyti technologinė įranga, pagrįsta naujausiais technologiniais sprendimais ir itin pažangiomis įrengimų charakteristikomis: automatizuotas kompiuterinis valdymas, įdiegta automatinė kokybės valdymo sistema, uždaras technologinis procesas. Be to, įsigyta inovatyvi įranga sąlygos gamybos sąnaudų ekonomiškumą, procesų ir produktų ekologiškumą, procesų optimizavimą bei gamybos procesų spartą. Įranga, kurią planuojama įsigyti, rinkoje yra 2 metus.

Taip pat, kaip viena iš Projekto veiklų, numatytos investicijos į rekonstrukcijos darbus. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu turimos patalpos nėra pritaikytos naujos gamybos linijos diegimui, projekto metu planuojami rekonstrukcijos darbai, kurie bus atliekami UAB „Dovaina“ pastate, esančiame įmonei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, Kaišiadorių rajone, adresu: Uolės g. 16, Dovainonyse, kuriose vėliau ir vyks visos projektinės veiklos.

Projekto tikslas – Inovacijų diegimas UAB „Dovaina“ gamybos procesuose.

Projekto veiklos:

– gamybinio pastato rekonstrukcija (rekonstruotas 1 pastatas): rekonstruoti pastatą ir pritaikyti naujos linijos diegimui ir veiklai;

– modernios įrangos įsigijimas (įsigyta 16 įrengimų);

– aukštesnės kompetencijos darbuotojų įdarbinimas (įdarbinta 20 darbuotojų).

Tikslinė grupė: maisto pramonės įmonės, užsiimančios duonos gaminių gamyba.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2020 m. lapkričio mėn.

Bendra projekto vertė 3.099.239,00 Eur, iš kurių 1.394.657,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Kitos naujienos
2019-08-26

UAB DOVAINA EKSPORTO PLĖTRA


PLAČIAU

2019-05-13

UAB „Dovaina” investicijos į skaitmeninės technologijos diegimą


PLAČIAU

2019-05-02

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą “ Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas”


PLAČIAU